BOŘISLAV
železniční zastávka
16,223 km / 307 m

16. prosince 1897 přijel do Bořislavi první oficiální vlak "Ústecko-teplické dráhy" (ATE - Aussig-Teplitzer Eisenbahn) s cestujícími. Celá trať o délce 36 km z Řetenic do Lovosic (Severočeská transverzálka) byla realizována společností "Schön a synové" z Prahy během pouhých 15 měsíců. K 1. lednu 1923 byla trať společně s majetkem společnosti ATE zestátněna a zapojena do sítě Československých státních drah (ČSD). Motorové vozy řady M 130 zde začaly vozit cestující v třicátých letech minulého století (od roku 1960 pak vozy M 131), posílené vlaky byly stále taženy parními lokomotivami a to až do roku 1979, kdy byly do provozu na trati nasazovány i "Šlechtičny", mezi nimi i známá Děčínská "Líza".  Po nich osobní dopravu převzaly motorové vozy M 152. Od roku 2007 byl provoz na trati už veden soupravami Regionova, od roku 2022 zde můžete potkat i motorové jednotky Stadler. Dnes je zastávka neobsazená, cestujícím však stále slouží čekárna. Cca 70 metrů dlouhé nástupiště je osvětlené. V roce 2013 po sesuvu půdy pod kamenolomem Kubačka mezi zastávkami Radejčín a Dobkovičky, který sebou strhnul i část železniční tratě, byla v úseku Lovosice - Dobkovičky zavedena náhradní autobusová doprava. I teď v roce 2023 je stav nezměněn, v úseku Chotiměř - Lovosice - Litoměřice však od roku 2020 jezdí v sezóně tzv. Oparenský  Expres.

        
        
        
        
         

Zastávka ČD Bořislav - trať 087

Historie žel. trati Lovosice - Teplice

Bořislav >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
19.11..2023

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: