BRZDOVÝ KÁMEN
(
Bremsstein)
mezi Heřmanicemi a Janovicemi
390 m

Dochované brzdové kameny na našem území jsou velmi cennou ukázkou ukázkou dopravní architektury. Ač měly tyto čtyřboké "pilíře či sloupky" v každém kraji trošku jinou podobu a často byly byly doplňovány i dřevěnými, kovovými či kamennými tabulkami, které se však do dnešních dnů nedochovaly, vždy měly pouze jediný účel. Tím bylo upozornit vozku na místo, kde je nutné začít přibržďovat kočár tzv. smykovou kočárovou ruční brzdou, neboli klínem, aby jeho "vůz" nenarazil do koňského potahu. Vozka zde tedy vložil "klín" pod kolo povozu, čímž ho brzdil a bezpečně zdolal prudké klesání cesty. Pod kopce na určeném místě (opět sloupek) klín uložil a nejbližší vozka, který jel opačným směrem, měl za povinnost jej vzít a uložit nahoře u brzdového kamene. Když je zmíněno slovo "povinnost", je třeba dodat, že toto opatření bylo zveřejněno v "Tereziánském patentu o říšských silnicích" z roku 1778. Brzdový kámen měl v horní části vyobrazen většinou rukojeť smykové kočárové brzdy (mnohdy kontrastní barvou) občas doplněný i o vyobrazení kříže.

Většina dochovaných brzdových kamenů dodnes stojí jako připomínka nejstaršího dopravního značení vlevo od cesty, protože na našem území se až do roku 1939 jezdilo vlevo. Zde je tomu naopak nespíše proto, že místo leží v kraji obývaném po staletí převážně německým obyvatelstvem, které se většinou drželo některých krajanských zvyků, mezi než patřila i evidentně i jízda vpravo, jejíž historie sahá v Německu ještě před dobu napoleonských válek. Pro tyto kameny se dle umístění používaly i různé názvy od "čubovníku či čubky" (z něm. schubben) až po označení jako bota, babka, korýtko či korýtek, koloběh, zarážka.

Brzdový kámen naleznete na silnici II/263 na hranici katastrů obcí Heřmanice (Žandov) a Veliká (Kravaře) před prudkým 12% klesáním s levotočitou zatáčkou ve směru z Žandova do Veliké, v sedle mezi Modrým vrchem (449 m) a vrchem Hamry (532 m). Pro lepší orientaci - necelý kilometr východně od známé "Bobří soutěsky".
 

     
  

Brzdový kámen - wikipedie

Brzdový kámen u Heřmanic

Modrý vrch - 449 m >>>

Bobří soutěska >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
30.7.2023

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: