DUBIČNÁ
železniční zastávka
295 m

Jednokolejná železniční zastávka bez obsluhy, s nástupištěm s pevnou hranou o délce 120 a osvětlením. V roce 2022 by měla proběhnout oprava střechy a další nutné opravy, včetně úpravy prostoru čekárny pro cestující. V minulosti zde bývala i druhá, manipulační kolej v místech dnešního nástupiště. Ve směru k železničnímu přejezdu, u kterého dodnes stojí bývalý vechtr, pak bývalo nákladiště, kde se nakládalo jak dřevo, tak i čedičové sloupy z místního kamenolomu. Kromě již dvou zmíněných budov stála vlevo od nádražní budovy ještě nedávno menší budova a v prostoru nákladiště pak ještě tři budovy skladišť. Přes silnici naproti nádraží byla ještě donedávna možnost posedět a občerstvit se v tzv. Mysliveckém klubu.

        
        

Poblíž železniční zastávky Dubičná (tehdy je ještě jmenovala Eicht) směrem na Blíževedly vykolejil v poryvu větru 23.4.1904 celý vlak i s lokomotivou a spadl pod stráň. Nehoda si vyžádala 20 zraněných a stala se i motivem několika pohlednic.

Jednokolejná regionální železniční trať z Lovosic přes Litoměřice do Čeké Lípy byla zprovozněna 20.12.1898 a s ní i kolejová spojka mezi Žalhosticemi a Velkými Žernoseky. Úsek Lovosice - Litoměřice byl zprovozněn už 1.10.1898. Trať je součástí tzv. Severočeská transverzálky, vystavěné v letech 1896 - 1900 společností ATE (Aussig-Teplitzer Eisenbahn neboli po česku ÚTD - Ústecko-teplické dráhy) s náklady na výstavbu ve výši 50 mil. korun. Koncese na stavbu byla společnosti udělena 13.6.1896.
Po vzniku Československa byla 1. ledna 1923 ATE znárodněna a od té doby trasa patřila do sítě Československých státních drah (ČSD). Po připojení Sudet k Německu patřila v letech 1938 - 1945 pod Deutsche Reichsban. Od 1.1.1993 je po rozdělení Československa spravována společností ČD a.s., od roku 2003 pak společností SŽDC (od r. 2020 společností SŽ a.s.).
Zpočátku na trati jezdily čtyřtendrové lokomotivy řady IVb a IVc, protože zde pravidelně jezdily těžké uhelní vlaky s nosností až 650 tun (tažené třemi stroji). Ve třicátých letech minulého století zde používaly ČSD hlavně lokomotivy řady 524.1, po druhé světové válce pak lokomotivy řady 556.0, 464.0 i 475.0, které zde jezdily až do roku 1979, kdy byly nahrazeny motorovými stroji, převážně T 466.2 V devadesátých letech minulého století se zmenšoval objem přepravovaných nákladů a po roce 2002 klesl na absolutní minimum a od roku 2011 není provozována krom příležitostných jízd vůbec. Osobní doprava je do konce sedmdesátých let minulého století vedena převážně motorovými vozy řady M 131, M 262 a později pak řady 810, v současnosti pak jednotkami Regionova.


        
        
     

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: