HARTMANŮV VODOPÁD
(Siebelbach Wasserfall)
245 m

Vcelku neznámý a v historických průvodcích nezmiňovaný malý vodopád na úbočí Sokolského vrchu v divoké přírodě severovýchodní části Českého středohoří ukrytý v hluboké skalnaté strži v prostoru mezi Heřmanovem a Malou Velení. Zhruba 2,2 metru vysoký vodopád se nachází na bezejmenném toku, který do roku 1945 požíval název "Siebelbach", vně cca 10 metrů hluboké rokle. Vzhledem k tomu, že potok pramení jen o necelý kilometr odsud, vyniká kouzlo vodopádu většinou jen při déletrvajících deštích. Jinak zde moc vody neteče. Na levém srázu jsou znatelné zbytky snad někdejší přístupové cestičky. K vodopádu nevede žádná ani značená cesta. Původní historické cesty v okolí vodopádu buď pohltily okolní pastviny skotu či v případě obecní cesty pak bujná vegetace. Ovšem při nedávné návštěvě byly v části zarostlé obecní komunikace "čerstvé" vyměřující kolíky. Pokud k vodopádu vyrazíte od Heřmanova, cestu Vám znepříjemní pastviny s elektrickými ohradníky, na které je volný stup zakázán - více si přečtěte zde >>>. Nezbývá tedy než zvolit cestu od FVE po úbočí Sokolského vrchu. Tuto cestu lze spojit i s výletem na "Ploučnickou vyhlídku". Druhou možností je pak výstup po staré cestě z Malé Veleně. Nezapomeňte mít v mobilu "mapy.cz", bez nichž se vodopád opravdu těžko hledá - snad jediná cesta pokud nehodláte jít přímo vodním korytem je z jeho levé strany (po proudu) kousek od brodu přes potok jihozápadně od kóty 288.

        
        

Kousek od rokle s vodopádem vedla historická cesta právě z Heřmanova do Malé Veleně, v místě brodu přes potok stával malý kříž. Zároveň se nedaleko odtud, asi 600 m jihozápadně,  nachází místo, kde stávala zaniklá osada / samota "Flietlův Domek", jejíž původní název je "Flietelhäusel" či "Klein-Hermersdorf". Byla zřejmě založena v roce 1550 údajně za účelem usazování horníků, kteří pak v okolí marně těžili stříbro. V roce 1781/82 byla čtvrť označována také jako „Klein-Hermersdorf“. Samota zanikla s odsunem němců, ještě v padesátých letech minulého století však domek, či jeho zbytky stál.

K názvu vodopádu jsem si dovolil připojit i německé jméno. To však nikdy nikde dohledatelně nezveřejnil, spíše je jen pouhou snahou o udržení dvojjazyčného názvosloví v těchto končinách. Vychází z názvu bezejmenného potoka, který ale na některých starých mapách jméno má, dokonce hned dvě - Siebenbach a Silverbach. Odkud pochází jeho současný název též není známo. Lze se však domnívat, že pokud jej neuvádí žádný z dobových historických průvodců, byl objeven až panem Hartmanem, který se zde usadil po druhé světové válce v rámci tzv. dosídlovací politiky ČSR. Ostatně od roku 1946 se na mapách objevuje prostor jižně pod Sokolským vrchem označený jako "Na Hartmanových", tak kdo ví jak to ve skutečnosti bylo.


        
        
     
  

Hartmanův vodopád >>>

Heřmanov >>>

Ploučnická vyhlídka >>>

Fojtovice >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.5.2023

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: