BÝVALÉ
ZDYMADLO
OBŘÍSTVÍ

Společně se sousedním zdymadlem Hadík (blíže k Mělníku) probíhala výstavba zdymadla v Obříství a to v letech 1908 - 1912. Stavba byla součástí regulace středního toku řeky Labe. Podle architekta Pavla Janáka firma "Lanna" postavila jezový objekt sestávající ze tří polí oddělených železobetonovými pilíři. Dvě pole mezi pilíři hradily slupice typu Schwarzer a třetí zvedací most typu Liebisch. Zároveň byl vystavěn i plavební kanál s komorou 73 x 11 metrů pro lodě s nosností do 800 tun. Stavba sloužila od roku 1912. Jenže roku 1963 vláda rozhodla o splavnění Labe do Pardubic a s ním i o rekonstrukci zastaralých jezů. Toto rozhodnutí mělo za příčinu konec sousedního zdymadla na Hadíku v roce 1972 a v případě Obříství pak stavbu nového jezu a plavební komory o cca 400 metrů severněji. Stavbu provedla v letech 1972 - 1976 polská firma Budimex. Starý jez i komora přestaly plnit svou funci a byly zlikvidovány, ponechány byly pouze pilíře a část jezové technologie, protože byly v roce 1958 prohlášeny významnou kulturní a technickou památkou. V letech 1993 - 1995 byla ještě vedle nového jezu vybudována malá vodní elektrárna.

        

Zdymadlo Obříství - hrady.cz

Zdymadlo Obříství - archiweb.cz

Labský jez

Létající sauna


        
     
  

Obříství >>>

Obříství - zámek >>>

Hadík - zrušené zdymadlo >>>

Na Štěpáně - zámeček >>>

Černínovsko - přírodní rezervace >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: